Skip to content Skip to footer

Dobre wieści z Syjonu!

Drodzy,

Chcemy się z wami podzielić wielką radością.

Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz przyjmując usamodzielnienie się Wspólnoty Syjon od Apostolskiego Ruchu Wiary ustanowił dla Wspólnoty Syjon dwóch wspaniałych asystentów: księdza Rafała Sikorskiego oraz księdza Tomasza Zdeba, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Jednocześnie dziękujemy Kurii Warszawskiej, księżom Kanclerzom za komunikat wyjaśniający treść pisma akceptującego rezygnację Jacka Weigla z roli lidera Apostolskiego Ruchu Wiary, które to pismo przez niektórych było błędnie interpretowane i wzbudzało różne niepokoje. Wierzymy, że komunikat ten jednoznacznie rozwieje powstałe wątpliwości.

Zespół prowadzący Wspólnotę SYJON