Koszyk: 0 szt. / 0,00 PLN
Zobacz koszyk
 


Karteczki z orędziami Krzyże okazjonalne Ołtarzyk modlitewno kolędowy Prezent dla kapłana lub na ślub Duży Krzyż z san Damiano Wysyłamy za darmo!
8,00 PLN

Encyklika Dominum et Vivificantem - o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata

Bł. Jan Paweł II

Wysyłamy natychmiast!

Krótki opis

Encyklika o Duchu Świętym - Trzeciej Osobie Boskiej, Jego roli i działaniu dawniej i dziś w Kościele. "Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" (J 14, 26).

Rok wydania1997
WydawnictwoPallottinum
ISBN83-7014-298-2
Wymiary130 x 210 mm
Ilość stron140
OkładkaMiękka

Encyklika napisana przez Bł. Jana Pawła II: Dominum et Vivificatem - o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata, stanowi pewne źródło rzetelnej wiedzy teologicznej na temat Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, Daru Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. Duch Święty jest Ożywicielem, Pocieszycielem, Dawcą wszelkich darów, a nade wszystko jest Duchem Miłości. Dzieło skierowane zostało do wszystkich stanów Kościoła, dlatego napisane zostało dość prostym i przystępnym językiem.

 

O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar

Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.

Droga Kościoła przebiega przez serce człowieka - tam bowiem jest ukryte miejsce zbawczego spotkania z Duchem Świętym: z Bogiem ukrytym. Tam właśnie Duch Święty staje się "źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu". Tam trafia On jako Duch Prwady, a zarazem jako Paraklet przyobiecany przez Pana Jezusa. Działa jako Pocieszyciel, jako Rzecznik i Orędownik. 

 

Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz,

Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas.

     

Fragment Encykliki:

Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się On przede wszystkim jako Dar, "przychodzi bowiem z pomocą naszej słabości". Św. Paweł rozwija wspaniale tę myśl w Liście do Rzymian, kiedy pisze: "Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganich, których nie można wyrazić słowami". Tak więc Duch Święty nie tylko sprawia, że się modlimy, ale prowadzi nas wewnętrznie na modlitwie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się. Jest On obecny w naszej modlitwie i nadaje ludzkiej czynności modlenia się Boski wymiar. W ten sposób "Ten, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za swiętymi zgodnie z wolą Bożą". Modlitwa staje się za sprawą Ducha Świętego coraz dojrzalszym wyrazem nowego człowieka, który przez nią uczestniczy w życiu Boga.(...)

 

Rozumie się w ten sposób głęboki motyw, dla którego Kościół, w zjednoczeniu z Dziewicą Matką, zwraca się nieustannie jako Oblubienica, o czym świadczą słowa z Apokalipsy, przytoczone przez Sobór: "A Duch i Oblubienica mówią do Pana Jezusa: Przyjdź!". Modlitwa Kościoła jest takim właśnie nieustającym wołaniem, w którym sam Duch przyczynia się za nami: poniekąd On sam ją wypowiada wspólnie z Kościołem i w Kościele.

 

 

Spis treści:

Wstęp

 

Część I 

DUCH OJCA I SYNA DANY KOŚCIOŁOWI

 

1. Obietnica i objawienie się Jezusa podczas wieczerzy paschalnej

2. Ojciec, Syn i Duch Święty

3. Zbawcze udzielanie się Boga w Duchu Świętym

4. Mesjasz, namaszczony Duchem Świętym

5. Jezus z Nazaretu "wyniesiony" w Duchu Świętym

6. Chrystus zmartwychwstały mówi: "Weźmijcie Ducha Świętego"

7. Duch Święty a czas Kościoła

 

Część II

DUCH, KTÓRY PRZEKONYWA ŚWIAT O GRZECHU

 

1. Grzech, sprawiedliwość i sąd

2. Świdectwo Dnia Pięćdziesiątnicy

3. Świadectwo początku: pierworodny wymiar grzechu

4. Duch, który przeobraża cierpienie w odkupieńczą miłość

5. Krew, która oczyszcza sumienia

6. Grzech przeciw Duchowi Świętemu

 

Część III

DUCH, KTÓRY DAJE ŻYCIE

 

1. Motyw Jubileuszy Dwutysiąclecia: Chrystus, "który się począł z Ducha Świętego"

2. Motyw Jubileuszu: objawiła się łaska

3. Duch Święty w immamentnym konflikcie z człowiekiem: ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału

4. Duch Święty umacnia "człowieka wewnętrznego"

5. Kościół - sakramentem wewnęrznego zjednoczenia z Bogiem

6. Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!"

 

Zakończenie

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi który zmartwychwstał

I Temu, co pociesza nas niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.

Zostaw komentarz:

Dodano do koszyka
Model 127,00 PLN
Ilość produktów w koszyku:1 szt. / 127,00 PLN
 
Zobacz też:
Krzyże z medalikiem św. Benedykta