Regulamin akcji “Adwentowy bon”

§1 Postanowienia ogólne

a) Organizatorem akcji jest Tomit Tomasz Białko, Szymanowskiego 12/3, 41-103 Siemianowice Śl.
b) Fundatorem nagród jest Organizator.
c) Akcja trwa od 26.11 do 23.12.2016r.

§3 Zasady konkursu

a) Aby wziąć udział w konkursie wystarczy złożyć u nas zamówienie do 23 grudnia 2016r.
b) Co dziesiąte zamówienie będzie premiowane 100% zwrotem jego wartości w formie bonu podarunkowego. Bon w formie papierowej zostanie dołączony do przesyłki.

§4 Nagrody

a) Nagrodami w akcji jest 100% zwrot kosztu zamówienia w formie bonu podarunkowego.
b) Bon można zrealizować w księgarni Syjon.pl samemu lub komuś podarować 🙂
c) Bony będą ważne bezterminowo.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

a) Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane droga e-mailową w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 30.12.2016r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.