Dzieła mniejsze

34.00 

Niniejszy tom pism zawiera:
Sprawozdania duchowe (zbiór m.in. autobiograficznych opisów przeżyć wewnętrznych, notatek duchowych, rad spowiedników, proroczych wskazań),
Podniety miłości Bożej (komentarz do wybranych wersetów Pieśni nad Pieśniami),
Wołania duszy do Boga (zbiór modlitw i rozmów z Boskim Oblubieńcem), Konstytucje,Sposób wizytowania klasztorów, dwa pisma humorystyczne, poezje i myśli.

Na stanie