List apostolski Porta Fidei

6.00  3.00 

List Apostolski Porta Fidei w formie motu proprio ogłaszający Rok Wiary oraz nota Kongregacji Nauki Wiary zawierająca wskazania duszpasterskie. 11 października 2012 roku rozpocznie się w Kościele Powszechnym Rok Wiary. W Liście Apostolskim skierowanym do wszystkich wiernych Ojciec Święty podkreśla wagę Soboru Watykańskiego II oraz jednego z jego najważniejszych owoców – Katechizmu Kościoła Katolickiego. Papież zachęca do przypominania historii wiary i do pogłębionej refleksji nad jej tajemnicą. Wskazuje na potrzebę odnowy Kościoła, a nade wszystko nieustannego odkrywania osoby Jezusa Chrystusa ‘W tym okresie będziemy nieustannie kierować wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, ‘który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”.

Do listu Apostolskiego Porta Fidei dołączono Notę Kongregacji Nauki Wiary ze wskazaniami duszpasterskimi na Rok Wiary.

Na stanie