Módlmy się… Do Anio­łów Stróżów

4.00 

Każdy ma swego Anioła Stróża towa­rzy­szą­cego mu nie­ustan­nie aż do śmierci. Modli­tew­nik oprócz modlitw w róż­nych inten­cjach, do wła­snego Anioła Stróża czy Anio­łów opie­ku­ją­cych się bli­skimi nam oso­bami, zawiera lita­nie i nowennę do Anio­łów Stró­żów, jak też koronkę za ich przyczyną.

Na stanie