LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Do Matki Bożej Bolesnej

1.20 

Maryja jako naj­wier­niej­sza Słu­żeb­nica Pań­ska, w spo­sób szcze­gólny uczest­ni­czyła w zbaw­czym dziele Chry­stusa, wio­dą­cym przez krzyż. Pry­mas Tysiąc­le­cia mówił: Nie można zli­czyć, ile mie­czów prze­szyło serce Maryi. Bo całe Jej życie było jed­nym wiel­kim mie­czem, jed­nym wiel­kim cier­pie­niem. Uro­dzić Syna po to aby umarł, i to na krzyżu. Niniej­szy modli­tew­nik zawiera sze­reg modlitw do Matki Bożej Bole­snej m.in. Modli­twę na Święto Matki Bożej Bole­snej, Bła­ga­nie o wsta­wien­nic­two, Koronkę do sied­miu bole­ści Matki Bożej, a także lita­nie i różaniec.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!