Módlmy się… Do Matki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy

4.00 

Obraz Matki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy sły­nie z wielu łask i potwier­dza, że Maryja nie­ustan­nie nam pomaga. Modli­tew­nik do Matki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy może posłu­żyć nam za narzę­dzie słu­żące do wej­ścia w orbitę Miło­sier­dzia Maryi. Ksią­żeczka zawiera m.in. nowennę do Matki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy, lita­nię i godzinki

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...