Módlmy się… Do Opatrz­no­ści Bożej

4.00 

Bóg jako tro­skliwy Ojciec poprzez swoją Opatrz­ność ogar­nia­jącą wszyst­kie stwo­rze­nia oka­zuje nam swą miłość. Modli­tew­nik zawiera sze­reg modlitw do Opatrz­no­ści Bożej m.in. Odda­nie się Opatrz­no­ści Bożej, O wspar­cie dla sie­bie i rodziny oraz lita­nie, nowenny i koronki do Bożej Opatrzności.

Na stanie