LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Do Prze­mie­nie­nia Pańskiego

1.20 

W Prze­mie­nie­niu, w któ­rym Chry­stus uka­zał Apo­sto­łom swe boskie obli­cze, jest nadzieja naszego zmar­twych­wsta­nia i uczest­nic­twa w Bożej chwale. Jed­nakże warun­kiem naszego prze­mie­nie­nia jest prze­miana duchowa. Modli­tew­nik zawiera modli­twy do Prze­mie­nie­nia Pań­skiego m.in. Ofia­ro­wa­nie się Jezu­sowi Prze­mie­nio­nemu, Uwiel­bie­nie Prze­mie­nio­nego Obli­cza, O prze­mianę życia. W publi­ka­cji umiesz­czono także lita­nie, koronkę oraz nowennę do Prze­mie­nie­nia Pańskiego.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!