Módlmy się… Do Św Jana Z Dukli Patrona Polski

1.20 

Do zakon­nika z Pusz­czy Dukiel­skiej już od setek lat ucie­kają się wierni we wszyst­kich utra­pie­niach. Św. Jan stał się patro­nem, który ratuje od nie­szczę­śli­wych wypad­ków: przy­nosi ule­cze­nie z cho­rób, uczy cier­pli­wo­ści w trud­no­ściach i nie­do­statku, pomaga w podej­mo­wa­niu decy­zji, orę­duje za uczą­cymi się, ratuje samot­nych z depre­sji, wspiera rodziny. Święty rozu­miał, jak jest ciężko we współ­cze­snym świe­cie wysta­rać się o godny byt i dobrą pracę, czas na oso­bi­stą kon­tem­pla­cję i mówie­nie o Panu Jezu­sie. Jed­nak cno­tliwy przy­kład jego życia uwraż­li­wia nas na wier­ność spra­wom Bożym i trwa­nie przy Chrystusie.

Modli­tew­nik zawiera modli­twy bła­galne w naj­róż­niej­szych potrze­bach, a także nowennę i lita­nię do św. Jana z Dukli.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!