Módlmy się… Do Świę­tego Antoniego

4.00 

Modli­tew­nik wydany dla czci­cieli św. Anto­niego z Padwy. Zawiera modli­twy o opiekę, lita­nie, nowennę oraz nabo­żeń­stwo trzy­na­stu wtor­ków ze św. Anto­nim. Jest zbio­rem 25 tra­dy­cyj­nych kościel­nych modlitw do św. Antoniego.

Na stanie