Módlmy się… Do świętego Michała Archanioła

4.00 

Modli­tew­nik przy­go­to­wany dla czci­cieli św. Michała Archa­nioła. W publi­ka­cji Czy­tel­nik znaj­dzie sze­reg infor­ma­cji na temat obja­wień, kultu i sank­tu­ariów św. Michała Archa­nioła oraz sze­reg modlitw.

Na stanie