Módlmy się… Do Świę­tej Hil­de­gardy z Bingen

4.00  3.00 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną oddać się w opiekę św. Hil­de­gardy, patronki espe­ranto, języ­ko­znaw­ców oraz naukow­ców. W jego skład wcho­dzi krótka notka bio­gra­ficzna Świę­tej oraz sze­reg modlitw św. Hil­de­gardy i do św. Hil­de­gardy, np. O dobre wyko­rzy­sta­nie wie­dzy; O odkry­cie swo­jej misji; O dobre wyniki w nauce.

Na stanie

Módlmy się… Do Świę­tej Hil­de­gardy z Bingen
Módlmy się… Do Świę­tej Hil­de­gardy z Bingen

4.00  3.00 

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!