Módlmy się… Do Świę­tej Jadwigi Kró­lo­wej i Świę­tej Jadwigi Śląskiej

4.00 

Modli­tew­nik poświę­cony dwóm pol­skim Świę­tym — św. Jadwi­dze Kró­lo­wej i św. Jadwi­dze Ślą­skiej. Publi­ka­cja zawiera krót­kie bio­gramy Świę­tych Jadwig oraz sze­reg modlitw.

Na stanie