Módlmy się… Do Świę­tej Joanny Beretty Molli

4.00 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich tych, któ­rzy pra­gną oddać się w opiekę św. Joanny Beretty Molli, patronki matek i dzieci poczę­tych. Pozy­cja ta zawiera krótki bio­gram Świę­tej i sze­reg modlitw św. Joanny i do św. Joanny.

Na stanie