Módlmy się… Do Świętej Rodziny

4.00  2.40 

Modli­tew­nik sta­nowi zbiór modlitw w inten­cji rodzin. Czy­tel­nik znaj­dzie tutaj sze­reg krót­kich modlitw, m.in. O świę­tość rodzin, O dobre życie w rodzi­nach, Modli­twę matki, Modli­twę ojca, a także Lita­nię, Koronę i dwie Nowenny do Świę­tej Rodziny.

Na stanie