Módlmy się… Do Świę­tej Teresy od Dzie­ciątka Jezus

1.20 

Modli­tew­nik dla osób, chcą­cych zgłę­bić ducho­wość św. Teresy od Dzie­ciątka Jezus i podą­żać razem z nią „małą drogą dzie­cięc­twa ducho­wego”. Święta przez 33 lata żyła w ciem­no­ści ducho­wej, dla­tego też szcze­gól­nie bli­ska jest oso­bom, które prze­ży­wają kry­zys wiary.
Ksią­żeczka zawiera modli­twy do św. Teresy i za jej wsta­wien­nic­twem, lita­nie i nowenny.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!