Módlmy się… Kru­cjata Różańcowa

3.00 

Kru­cjata Różań­cowa za Ojczy­znę nawią­zuje do modli­tew­nego zrywu Węgrów, któ­rzy w 2006 roku odpo­wie­dzieli na wezwa­nie swego Pry­masa i całego Epi­sko­patu do ogól­no­na­ro­do­wej modli­twy o ratu­nek dla kraju. Pol­ską Kru­cjatę Różań­cową w inten­cji Ojczy­zny zaini­cjo­wano 15 czerwca 2011 roku, pod­czas spo­tka­nia w Nie­po­ka­la­no­wie. Jej mot­tem są słowa sługi Bożego Augu­sta kard. Hlonda: “Zwy­cię­stwo, gdy przyj­dzie, będzie zwy­cię­stwem Bło­go­sła­wio­nej Maryi Dzie­wicy. Z różań­cem w ręku módl­cie się więc o zwy­cię­stwo Matki Naj­święt­szej!”.

Na stanie

Módlmy się… Kru­cjata Różańcowa
Módlmy się… Kru­cjata Różańcowa

3.00 

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!