LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Do Matki Bożej Licheńskiej

1.20 

„Ile razy ten naród będzie się do mnie ucie­kał, nigdy go nie opusz­czę” – takie słowa wypo­wie­działa Matka Boża Licheń­ska pod­czas jed­nego z obja­wień. Potrafi Ona zjed­no­czyć rodziny i wyswo­bo­dzić ich z trud­nych sytu­acji. Wysłu­chuje nie tylko poje­dyn­czych spraw – wsta­wiła się także za naro­dem Pol­skim, ratu­jąc ojczy­znę z niewoli.W tym modli­tew­niku pro­po­nu­jemy zbiór modlitw w róż­nych potrze­bach, dzięki któ­rym można pogłę­bić oso­bi­stą więź z Maryją. Modli­tew­nik zawiera ponadto histo­rię obja­wień Matki Bożej Licheń­skiej, lita­nię oraz nowenny. W pierw­szej nowen­nie na każdy dzień załą­czona jest inna pro­po­zy­cja modli­twy, wypra­sza­jąca łaski dla mał­żonka, naj­bliż­szej cho­rej osoby czy całej rodziny.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!