LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Modli­tew­nik Mężczyzn

1.20 

Modli­tew­nik przy­go­to­wany spe­cjal­nie dla męż­czyzn. Zawiera sze­reg modlitw dla męż­czyzn w róż­nym wieku i na róż­nych eta­pach życia ? zarówno dla mło­dzień­ców, jak i ojców rodziny. Czy­tel­nik znaj­dzie tutaj modli­twy do odma­wia­nia przy róż­nych zaję­ciach — O zapał do pracy, Modli­twę kie­rowcy, ale też modli­twy w róż­nych potrze­bach ? O zdro­wie, O uwol­nie­nie od uza­leż­nień, Modli­twa w cięż­kim stra­pie­niu do św. Judy Tadeusza.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!