Módlmy się… Modlitewnik Dla Samotnych

1.20 

Tomik prze­zna­czony jest dla wszyst­kich samot­nych. Podzie­lony jest on na cztery czę­ści. W pierw­szej znaj­dują się modli­twy dla wszyst­kich prze­ży­wa­ją­cych samot­ność. W dru­giej – modli­twy osób prze­ży­wa­ją­cych stratę, w trze­ciej – modli­twy osób poszu­ku­ją­cych mał­żonka, w ostat­niej – modli­twy o życio­wego towa­rzy­sza. Czy­tel­nik odnaj­dzie tu m.in. Modli­twę o pokój serca; Modli­twę osób roz­wie­dzio­nych; Modli­twę o dobrego męża, żonę; Lita­nię do św. Moniki, patronki matek i wdów.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!