Módlmy się… Modlitewnik Narzeczonych

1.20 

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest dla wszyst­kich narze­czo­nych, któ­rzy pra­gną odda­wać swoją miłość Jezu­sowi i razem z Nim przy­go­to­wać się do sakra­mentu mał­żeń­stwa. Ksią­żeczka podzie­lona jest na cztery grupy. W pierw­szej znaj­dziemy modli­twy o miłość. W dru­giej – modli­twy narze­czo­nych, w kolej­nej – modli­twy w narze­czeń­stwie, a w ostat­niej – modli­twy za nowo­żeń­ców. Zain­te­re­so­wani odnajdą nastę­pu­jące modli­twy: Modli­twę o wytrwa­nie w miło­ści, Modli­twę narze­czo­nych do Zba­wi­ciela, Za rodzi­ców swo­ich i narze­czo­nego, O cier­pli­wość, O upro­sze­nie czy­sto­ści duszy i ciała, Bło­go­sła­wień­stwo nowożeńców.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!