LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Nabo­żeń­stwa pierw­szych sobót miesiąca

1.20 

Usta­no­wie­nie nabo­żeń­stwa
Nabo­żeń­stwo pię­ciu pierw­szych sobót mie­siąca wiąże się z obja­wie­niami Naj­święt­szej Maryi Panny w Fati­mie w 1917 r. Wów­czas Piękna Pani, jak nazy­wało Ją troje pastusz­ków, zosta­wiła im taką modli­twę, pole­ca­jąc ją odma­wiać pod­czas czy­nie­nia jakiejś ofiary czy wyrze­cze­nia: “Jezu, to z miło­ści do Cie­bie, za nawró­ce­nie grzesz­ni­ków i dla zadość­uczy­nie­nia za grze­chy popeł­nione prze­ciwko Nie­po­ka­la­nemu Sercu Maryi” (13 VII 1917).

Tego samego dnia powie­działa rów­nież: “Przy­będę, aby zażą­dać poświę­ce­nia Rosji memu Nie­po­ka­la­nemu Sercu i zadość­czy­nią­cej Komu­nii w pierw­sze soboty mie­siąca”. Maryja pro­siła też dzieci kil­ka­krot­nie: “Módl­cie się gorąco i podej­mij­cie dużo czy­nów pokut­nych za grzesz­ni­ków, bo wielu ludzi idzie do piekła”

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!