Módlmy się… O roze­zna­nie powołania

1.20 

Na każ­dym eta­pie życia towa­rzy­szy nam reflek­sja doty­cząca powo­ła­nia: na początku jest to bła­ga­nie Boga o roze­zna­nie wła­ści­wej drogi, potem – o wytrwa­nie w posta­no­wie­niach i wier­ność wybra­nej misji.Niezwykle roz­bu­do­wany modli­tew­nik zawiera zbiór modlitw ogól­nych (roze­zna­ją­cych powo­ła­nie dla ludzi poszu­ku­ją­cych oraz nowennę do Ducha Świę­tego) oraz modli­twy dla osób, wybie­ra­ją­cych kon­kretną drogę: w kapłań­stwie lub zako­nie, w mał­żeń­stwie bądź na misjach. Każda z nich zawiera sze­reg lita­nii, nowenn czy koro­nek za wsta­wien­nic­twem świętych.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!