Módlmy się… O świę­tość życia

1.20 

Powo­ła­niem każ­dego ochrzczo­nego czło­wieka jest życie w świę­to­ści. Ten modli­tew­nik pomoże wier­nie wypeł­nić tę chrze­ści­jań­ską misję, zbli­ża­jąc do Jezusa. Modli­twy pozwa­lają w pełni zaufać w Boże orę­dow­nic­two. Kie­rują także na roze­zna­nie wła­ści­wego powo­ła­nia życio­wego i uczą dbać o nie.Modlitewnik zawiera modli­twy do Maryi i św. Jana Pawła II o świę­tość życia oraz modli­twy o świę­tość dla poszcze­gól­nych sta­nów. Uzu­peł­nie­nie sta­nowi Lita­nia do świę­tych oraz Nowenna bła­galna o świę­tość życia.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!