Módlmy się… O uwol­nie­nie z mocy zła

3.00 

Modli­tew­nik zawiera wykaz popu­lar­nych tali­zma­nów. Oma­wia ich złe dzia­ła­nie na życie chrze­ści­ja­nina. Mówi o szko­dli­wo­ści ule­ga­nia amu­le­tom, tali­zma­nom i magii. Jed­no­cze­śnie ksią­żeczka jest zbio­rem modlitw mają­cych bro­nić wier­nych od złego dzia­ła­nia magii, amu­le­tów i talizmanów.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!