LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Rachu­nek sumienia

1.20 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla wszyst­kich, któ­rzy chcą jak naj­peł­niej prze­żyć Sakra­ment Pojed­na­nia. Tek­sty modlitw wpro­wa­dza­ją­cych do rachunku sumie­nia oraz roz­wa­ża­nia i for­muła spo­wie­dzi otwie­rają na tajem­nicę pojed­na­nia czło­wieka z Bogiem.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!