Módlmy się… Rachu­nek sumienia dla młodzieży

4.00 

Modli­tew­nik prze­zna­czony dla młodzieży, któ­rzy chcą jak naj­peł­niej prze­żyć Sakra­ment Pojed­na­nia. Tek­sty modlitw wpro­wa­dza­ją­cych do rachunku sumie­nia oraz roz­wa­ża­nia i for­muła spo­wie­dzi otwie­rają na tajem­nicę pojed­na­nia czło­wieka z Bogiem.

Na stanie

Módlmy się… Rachu­nek sumienia dla młodzieży
Módlmy się… Rachu­nek sumienia dla młodzieży

4.00 

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!