Módlmy się… Tajemnica Szczęścia

1.20 

Z życio­rysu św. Bry­gidy Szwedz­kiej, który roz­po­czyna ten modli­tew­nik, dowia­du­jemy się o moty­wach powsta­nia Tajem­nic szczę­ścia. Gorące pra­gnie­nie Świę­tej, by poznać bole­ści, jakich dozna­wał Pan Jezus w trak­cie swo­jej Męki, zaowo­co­wało uczcze­niem Jezusa Chry­stusa przez roz­po­wszech­nie­nie tych modlitw.Książeczka zawiera spis obiet­nic, które Pan Jezus chce oka­zy­wać swoim czci­cie­lom. Ponadto znaj­duje się tu 15 modlitw, Tajem­nic szczę­ścia, które zostały obja­wione św. Bry­gi­dzie, modli­twy do Krwi Chry­stusa oraz do Miło­sier­dzia Bożego.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!