Módlmy się… W strapieniu

4.00 

Modli­tew­nik skie­ro­wany do osób prze­ży­wa­ją­cych trudne chwile w swoim życiu: zwąt­pie­nie, zała­ma­nie. Zawiera modli­twy do Opatrz­no­ści Bożej, do Matki Bożej Pocie­sze­nia, modli­twy za wsta­wien­nic­twem św. Ojca Pio i inne.

Na stanie