Módlmy się… Za uzależnionych

4.00  2.40 

Modli­tew­nik prze­zna­czony zarówno dla osób uza­leż­nio­nych jak i dla osób, któ­rzy pra­gną się za nich modlić. Ksią­żeczka zawiera m.in. modli­twę za przy­czyną Matki Bożej o trzeź­wość w Ojczyź­nie, modli­twę za uza­leż­nio­nego syna/córkę, modli­twa w walce o wol­ność od uza­leż­nień, modli­twy 12 Kro­ków, oraz Drogę Krzy­żową w inten­cji trzeźwości.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...