LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Ze Świę­tym Franciszkiem

1.20 

Modli­tew­nik poświę­cony św. Fran­cisz­kowi z Asyżu, patro­nowi Ojca Świę­tego Fran­ciszka, który po wybo­rze na Sto­licę Pio­trową wybrał swe imię papie­skie wła­śnie na cześć Bie­da­czyny z Asyżu. W publi­ka­cji Czy­tel­nik znaj­dzie krótki bio­gram Świę­tego, a także sze­reg modlitw.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!