LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się…Codziennie z Maryją

1.20 

Modli­tew­nik ten prze­zna­czony jest dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną czcić Maryję, dzię­ku­jąc oraz pro­sząc Ją o kolejne łaski i o wsta­wien­nic­two. W modli­tew­niku znaj­duje się sze­reg modlitw, podzie­lo­nych na dwie główne kate­go­rie: Modli­twy czci i odda­nia, a także Modli­twy w róż­nych inten­cjach. W pierw­szej gru­pie znaj­dują się m.in.: Akt odda­nia się Matce Bożej; Dozwól mi chwa­lić Cię. Do dru­giej zaś: Pod Twoją obronę; O łaski; O łaskę macie­rzyń­stwa; Modli­twa rodzi­ców za dzieci.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!