Módlmy się…Do Matki Bożej Pięk­nej Miłości

4.00 

Modli­tew­nik wydany dla czci Matki Bożej Pięk­nej Miło­ści. Publi­ka­cja zawiera m.in. Powi­ta­nie Matki Pięk­nej Miło­ści; Zawie­rze­nie sie­bie; Akt ofia­ro­wa­nia się Bole­snej Matce Pięk­nej Miło­ści; Modli­twę dzięk­czynną, a także krótki wstęp opi­su­jący Matkę Pięk­nej Miłości.

Na stanie