Módlmy się…W spra­wach trud­nych i beznadziejnych

4.00 

Bar­dzo ceniony przez Czy­tel­ni­ków modli­tew­nik. Zawiera nabo­żeń­stwa do św. Judy Tade­usza Ap. i św. Rity. Kato­licy znajdą tu nowenny, lita­nie, modli­twy oraz życio­rysy i opis kultu świę­tych patro­nów spraw szcze­gól­nie trud­nych, uzna­wa­nych za bez­na­dziejne i nie do rozwiązania.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...