LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Pokonać szatana. Egzor­cy­sta czy psychiatra?

6.00 

Książka Poko­nać sza­tana jest próbą odpo­wie­dzi na pyta­nia o sens egzor­cy­zmo­wa­nia. Przy­bliża zasad­ni­cze róż­nice jakie zacho­dzą mię­dzy opę­ta­niem a znie­wo­le­niem sza­tań­skim, czy też idąc dalej: róż­nice mię­dzy opę­ta­niem a zabu­rze­niem psy­chicz­nym. Ponadto, roz­mówcy zwra­cają uwagę na roz­prze­strze­nia­jące się w bły­sko­tli­wym tem­pie dzia­ła­nie sza­tana, a także na nie­kiedy nie­świa­dome otwie­ra­nie się ludzi – czy to wie­rzą­cych, czy ate­istów, agno­sty­ków – na dia­bła, co ma zawsze swoje kon­se­kwen­cje w przyszłości.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!