Przejście do życia wiecznego w mistycznych wizjach Cataliny Rivas

10.00  6.00 

Książka, w której Catalina opisuje swoje doświadczenie cierpienia z powodu śmierci brata i matki, jest świadectwem nieskończonego Miłosierdzia Bożego, okazywanego nam w ostatniej chwili życia. Doświadczenia mistyczki uczą, jak wielkie znaczenie w chwili śmiercima moc sakramentów świętych:Spowiedzi, Eucharystii, Namaszczenia chorych.

Na stanie