Święta Marta

4.00  2.40 

Tomik zawiera nastę­pu­jące bio­gra­fie: św. Marty z Beta­nii, bł. Marty Wiec­kiej, bł. Marty Le Boute­il­ler, św. Marty – matki Szy­mona Słupnika.

Na stanie