Wydawnictwo Syjon.pl – Idźcie i głoście!

Cała nasza misja streszcza się w tych trzech fragmentach Pisma Świętego:

Łk 10,2

Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało

Mk 16,15

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”

Ps 132,13-18

„Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie: «To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. Będę szczodrze błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę chlebem. Jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować. Wzbudzę tam moc dla Dawida, zgotuję światło dla mego pomazańca! Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, a nad nim zabłyśnie jego korona»”.

W odpowiedzi na to Słowo powstało wydawnictwo Syjon.pl.wpisując się tym samym w tegoroczny temat roku duszpasterskiego “Idźcie i głoście”. Chcemy z całego serca i ze wszystkich sił pomóc w uprawie Winnicy Pańskiej dostarczając pokarm Słowa, które pomoże wzrastać w wierze i wydawać tylko dobre owoce. Tym, którzy nie potrafią sami pomożemy wstać z kanapy, a tym, którzy już wstali pomożemy wytrwać w drodze. Niech Bóg błogosławi to dzieło, które sam wybrał i powołał i niech w 100% wypełni się Jego Wola wobec Syjonu.

Wszystkich autorów, których misja łączy się z naszą zapraszamy do współpracy.

Nasze publikacje