Skip to content Skip to footer

Katolicka wspólnota charyzmatyczna

KAŻDY CZWARTEK // 19:00NOWOURSYNOWSKA 154A, WARSZAWA

Katolicka wspólnota charyzmatyczna

KAŻDY CZWARTEK // 19:00NOWOURSYNOWSKA 154A,WARSZAWA
Wspólnota Syjon

To 170 osób takich jak Ty i ja!

Ludzie, którzy przeżywają w swoim życiu radości i trudne doświadczenia. Jesteśmy tu po to, żeby pomagać sobie nawzajem – do takiej Wspólnoty chcemy zaprosić również Ciebie. Od samego początku tworzymy wspólnotę wielopokoleniową, zatem oprócz studentów mamy w Syjonie również rodziny – zarówno świeżo upieczonych małżonków, jak i małżeństwa z dorosłymi już dziećmi.

Pięć rzeczy, jakie możesz zyskać będąc we wspólnocie:

01. Budujesz swoje przekonania na czymś stałym.
02. Zyskujesz poczucie przynależności.
03. Stajesz się tym, kim Bóg chce, abyś się stał.
04. Kształtujesz swój charakter.
05. Uczysz się życia wiarą.
Duchowość

Wspólnoty Syjon

Trynitaryzm

Życie w godności Dziecka Bożego w relacji z Ojcem.

Osobista relacja ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem Chrystusem.

Otwarcie się na pełną miłości relację z Duchem Świętym, otwarcie się na Jego dary.

Życie wiary zanurzone w słowie Bożym

Postawa słuchania i zawierzenia się Słowu na wzór Maryi wyrażona w jej słowach:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

Słowo Boże jest Fundamentem i źródłem pełni życia w Duchu Świętym. 

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.” (Mt 7,24-27)

Szczere i pełne szacunku relacje

Budowanie serdecznych relacji między członkami wspólnoty

„I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.” (Mt, 12, 49-50)

Szczególna troska o jedność chrześcijan

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.” (J 17,20-22)

Pomoc w rozwoju darów naturalnych i ponadnaturalnych

Rozwijamy każdą dziedzinę naszego życia na wzór uczniów Jezusa Chrystusa. 

“Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.  Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni.” Ps 92,14