Skip to content Skip to footer
O nas

Wspólnota katolicka o charakterze ekumenicznym

Jako wspólnota wielopokoleniowa głosimy Dobrą Nowinę na SGGW i na całym świecie, wyposażamy uczniów i posyłamy ich do miejsc, gdzie Bóg ich powoła.  Jesteśmy ludźmi, którzy chcą iść za Jezusem i żyć prawdą Ewangelii każdego dnia. Wierzymy, że kontynuowanie dzieła Jezusa jest czymś więcej niż tylko sposobem życia.

Filary

Ewangelizacja

Uczniostwo

realizowane przez:

Posłanie

Nasze cele

Nasze cele opieramy na dwóch wersetach, wyrażających wolę Jezusa dotyczącą ludzi i kościoła:

Wielkie Przykazanie Miłości – Mt 22,37-40 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Wielkie Posłannictwo – Mt 28,19-20 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.