Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

WSPÓLNOTA SYJON

Uwielbienie jest czymś, co przynosi naszej Wspólnocie ŻYCIE! Uwielbiamy oddawać Bogu pełnię należnej Mu chwały. 

„Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba! Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę!” Ps 81, 2-3.