Skip to content Skip to footer

Relacja z kimś bardziej doświadczonym od nas, kto prowadzi nas w procesie wzrostu.

Powrót do właściwych relacji z Bogiem, ludźmi i samym sobą!

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! // Mk 15, 15

Służymy sobie nawzajem oraz wyposażamy do służenia Kościołowi i ludziom!

Uwielbienie jest czymś, co przynosi naszej Wspólnocie ŻYCIE!