Skip to content Skip to footer

Bóg jest jedynym Twórcą, najwyższym Artystą i Źródłem całego stworzenia! 

W Służbie Artystycznej wierzymy, że Pan mówi do nas przez sztukę, obrazy, kolory, gesty, ruch czy taniec, bo On jest nieograniczony i nieskończenie twórczy! Chcemy uczyć się wrażliwości na Jego poruszenia i wzrastać w kreatywności i wolności danej przez Ducha Świętego w tańcu i malowaniu proroczym. Miejscem naszej służby jest uwielbienie – razem z zespołem i służbą techniczną prowadzimy wspólnotę w modlitwie uwielbienia do zjednoczenia z Panem. Przed spotkaniami wsłuchujemy się w Jego głos i razem ze Służbą Proroczą rozeznajemy kierunek na spotkania wspólnoty. Nasz taniec, flagowanie i malowanie mają wymiar proroczy i wstawienniczy – jak Bóg rozdzielający morze poprzez gest Mojżesza w proroczym geście wyciągniętej ręki (Wj 14,21) oraz Ezechiel prorokujący oblężenie Jerozolimy na glinianej tabliczce (Ez 4, 1-3). Chcemy przekazać wspólnocie, jak ważna jest jedność Ducha, Duszy i Ciała.  Chcemy, by każdy obecny na uwielbieniu poczuł atmosferę wolności i otwartości, by mógł swobodnie oddać Bogu chwałę na wzór Dawida tańczącego przed Arką z całych sił!

KoordynatorEmilia CzaplejewiczUdostępnij