Skip to content Skip to footer

Idźcie i głoście – co to znaczy, jak to ugryźć? Służba Ewangelizacyjna powstała po to, aby przygotowywać się do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie. Chcemy dotrzeć do tych, którzy jej potrzebują, do tych, którzy jeszcze o niej nie słyszeli oraz do tych, którym wydaje się, że wierzący nie mają normalnego życia.
Są ludzie, którzy czekają na wieść, że jest więcej! W sposób szczególny chcemy nieść Ewangelię i budować relacje ze studentami SGGW, do których Bóg nas posyła.  Organizujemy kursy Alpha, imprezy i spotkania relacyjne, zapraszamy do przyjścia na spotkania Syjonu. Jeśli lubisz poznawać ludzi, poświęcać czas na budowanie relacji, masz doświadczenie życia z Bogiem, którym chcesz się dzielić z innymi – dołącz do Służby Ewangelizacyjnej.

KoordynatorPaweł KajmaZastępcaWojciech WydrzyńskiUdostępnij