Skip to content Skip to footer

Służba Liturgiczna dba o odpowiednie przygotowanie miejsca do sprawowania Mszy Świętej, niezbędnych naczyń liturgicznych, darów oraz Liturgii Słowa.

Rozwijamy się przez naukę Eucharystii od zaplecza i trening głoszenia Słowa Bożego przed ludźmi – śpiew psalmów i czytanie fragmentów z Pisma na dany dzień.  Wierzymy, że zgodnie z pragnieniem Jezusa zbawienie Boże ma rozbrzmiewać po krańce Ziemi, a wiara rodzi się ze słuchania Słowa Boga. Niesiemy więc to Słowo całej wspólnocie, wspomagając wiarę innych i własną, przełamując nasze bariery i opory. Pogłębiamy zrozumienie Eucharystii za pomocą wprowadzenia liturgicznego – warto przyjść 5 minut wcześniej i uczyć się świadomego przeżywania czasu spotkania z Bogiem. Staramy się otoczyć to  wydarzenie należytym szacunkiem, bo wierzymy,  że Msza Święta to centrum naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli nigdy nie byłaś/byłeś zaangażowana/-y w pomoc przy ołtarzu – nie martw się, wszystkiego Cię nauczymy. Zapraszamy zarówno panów, jak i panie!

KoordynatorJan JastrzębskiZastępcaAgnieszka MuchaUdostępnij