Módlmy się… Do Boga, który jest Miłością

3.00 

Modli­tew­nik zawiera sze­reg modlitw do Boga w Trójcy Jedy­nego. W publi­ka­cji Czy­tel­nik znaj­dzie modli­twy do Trójcy Świę­tej — Boga Ojca, Jezusa Chry­stusa i Ducha Świę­tego m.in. Lita­nię do Miło­sier­nego Boga, Lita­nię do Chry­stusa Króla Miło­ści, Modli­twę o miłość do Ducha Świę­tego czy Modli­twę o łaskę dosko­na­łej miłości.

Na stanie

Módlmy się… Do Boga, który jest Miłością
Módlmy się… Do Boga, który jest Miłością

3.00 

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!