LIKWIDACJA SKLEPU : CENY do -70%

Módlmy się… Do Chry­stusa Króla

1.20 

Modli­tew­nik zawiera sze­reg modlitw pozwa­la­ją­cych trwać w ado­ra­cji Chry­stusa Króla, Boga ? Czło­wieka, Stwo­rzy­ciela i Odku­pi­ciela. W publi­ka­cji Czy­tel­nik odnaj­dzie m.in. Akt poświę­ce­nia się Chry­stu­sowi Kró­lowi, Akt odda­nia Pol­ski Sercu Bożemu, Lita­nie i Koronkę do Chry­stusa Króla.

Produkt niedostępny

Możemy cię powiadomić kiedy będzie dostępny...

Please enter a valid email!

Oferta księgarni i wydawnictywa katolickiego

Księgarnia katolicka, duzo ciekawych książek religijnych i chrześcijańskich. Akcesoria dla osób wierzących, dewocjonalia, krzyże. Nasze wydawnictwo katolickie to nie tylko chrześcijańskie książki dla osób wierzących lecz także akcesoria, prezenty na sakramenty, dewocjonalia, krzyże do bierzmowania, modlitewniki, dzienniczek siostry faustyny, figurki matki bożej i innych świętych W naszym sklepie znajdziesz idealne prezenty dla księży i osób wierzących.

Dewocjonalia, krzyże, klęczniki - zobacz!