Święta Zofia

4.00  2.40 

Ksią­żeczka zawiera bio­gra­fie: św. Zofii Rzym­skiej, św. Zofii Mag­da­leny Barat, bł. Zofii Cze­skiej oraz bł. Zofii Kamili (Marii Angeli) Truszkowskiej.

Na stanie